Medycyna pracy

Medycyna pracy w przychodni DAMAR

W Poradni Medycyny Pracy wykonujemy badania w ramach medycyny pracy, tj. badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarne oraz badania kierowców w pełnym zakresie (badania psychotechniczne wykonuje nasz podwykonawca). Od wielu lat współpracujemy  wieloma szkołami oraz przedsiębiorstwami:

- handlowymi,
- usługowymi,
- spedycyjnymi,
- informatycznymi,
- budowlanymi.

Wszystkie badania wykonywane są przez specjalistów medycyny pracy.